Naar content
Trending apps
 • Google Duo: videogesprekken van hoge kwaliteit

 • Gmail

 • Maps: Navigatie en OV

 • WhatsApp Messenger

 • Messenger: gratis sms'en en videobellen

Trending games
 • Fortnite

 • Minecraft Earth

 • Dr. Mario World

 • Harry Potter: Wizards Unite

 • Breaking Bad: Criminal Elements

Trending smartphones
 • OnePlus Nord N10 5G

 • POCO X3

 • Google Pixel 5

 • Google Pixel 4a

 • OnePlus Nord

Nieuwste tablets
 • Samsung Galaxy Tab S6

 • Samsung Galaxy Tab A 10.5

 • Samsung Galaxy Tab S4

 • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

 • Asus Zenpad 3S 10

Wij werken momenteel aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom momenteel niet mogelijk om te reageren of nieuwe topics aan te maken.

riagabel2

 • Lid sinds 24 maart 2016
 • Berichten 1
 • Reputatie 0
 • #1
 • 24 maart 2016
 • 10:24

Goedenmorgen allemaal,

Ik weet niet of ik hier op het goede adres ben maar ik ben bezig met het ontwikkelen van een webview app voor Android en IOS. Nu loop ik tegen het probleem aan dat de file inputs op de website niet werken. Ik heb al onwijs veel geprobeerd om dit probleem op te lossen maar de oplossing heb ik tot op heden helaas niet gevonden. Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen.

Dit is mijn MainActivity:public class MainActivity extends Activity {

private static final int PLAY_SERVICES_RESOLUTION_REQUEST = 9000;
private static final String TAG = "MainActivity";

private BroadcastReceiver mRegistrationBroadcastReceiver;
private ProgressBar mRegistrationProgressBar;
public String regToken;


public class GeoWebViewClient extends WebViewClient {
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
        view.loadUrl(url);
        return true;
    }
}


public class GeoWebChromeClient extends WebChromeClient {
    @Override
    public void onGeolocationPermissionsShowPrompt(String origin, GeolocationPermissions.Callback callback) {
        callback.invoke(origin, true, false);
    }
}

public static final int INPUT_FILE_REQUEST_CODE = 1;
public static final String EXTRA_FROM_NOTIFICATION = "EXTRA_FROM_NOTIFICATION";

WebView mWebView;
private ValueCallback<Uri[]> mFilePathCallback;
private String mCameraPhotoPath;
private ValueCallback<Uri> mUploadMessage;
private final static int FILECHOOSER_RESULTCODE=1;

private static final int REQUEST_EXTERNAL_STORAGE = 1;
private static String[] PERMISSIONS_STORAGE = {
        android.Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE,
        android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
};

public static void verifyStoragePermissions(Activity activity) {

    int permission = ActivityCompat.checkSelfPermission(activity, android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);

    if (permission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        ActivityCompat.requestPermissions(
                activity,
                PERMISSIONS_STORAGE,
                REQUEST_EXTERNAL_STORAGE
        );
    }
}

public MainActivity() {
}


@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);    mRegistrationBroadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            SharedPreferences sharedPreferences =
                    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
            boolean sentToken = sharedPreferences
                    .getBoolean(QuickstartPreferences.SENT_TOKEN_TO_SERVER, false);

            Log.i(TAG, "++++++++++++++++++++++++++++++++++ REGID " + sharedPreferences
                    .getString(QuickstartPreferences.TOKEN_REGISTER, "registrationComplete"));
            regToken = sharedPreferences.getString(QuickstartPreferences.TOKEN_REGISTER, "registrationComplete");
            Log.i(TAG, "++++++++++++++++++++++++++++++++++ REGID " + regToken);

            mWebView = (WebView) findViewById(R.id.activity_main_webview);

            WebSettings webSettings = mWebView.getSettings();
            webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
            webSettings.setGeolocationEnabled(true);
            webSettings.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
            mWebView.setWebViewClient(new GeoWebViewClient());
            webSettings.setGeolocationEnabled(true);
            mWebView.setWebChromeClient(new GeoWebChromeClient());
            mWebView.setWebViewClient(new myWebClient());

            mWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
                public boolean onShowFileChooser(
                        WebView webView, ValueCallback<Uri[]> filePathCallback,
                        WebChromeClient.FileChooserParams fileChooserParams) {
                    if (mFilePathCallback != null) {
                        mFilePathCallback.onReceiveValue(null);
                    }
                    mFilePathCallback = filePathCallback;

                    Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
                    if (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
                        File photoFile = null;
                        try {
                            photoFile = createImageFile();
                            takePictureIntent.putExtra("PhotoPath", mCameraPhotoPath);
                        } catch (IOException ex) {
                            Log.e(TAG, "Unable to create Image File", ex);
                        }

                        if (photoFile != null) {
                            mCameraPhotoPath = "file:" + photoFile.getAbsolutePath();
                            takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT,
                                    Uri.fromFile(photoFile));
                        } else {
                            takePictureIntent = null;
                        }
                    }

                    Intent contentSelectionIntent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
                    contentSelectionIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
                    contentSelectionIntent.setType("image/*");

                    Intent[] intentArray;
                    if (takePictureIntent != null) {
                        intentArray = new Intent[]{takePictureIntent};
                    } else {
                        intentArray = new Intent[0];
                    }

                    Intent chooserIntent = new Intent(Intent.ACTION_CHOOSER);
                    chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA_INTENT, contentSelectionIntent);
                    chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TITLE, "Image Chooser");
                    chooserIntent.putExtra(Intent.EXTRA_INITIAL_INTENTS, intentArray);

                    startActivityForResult(chooserIntent, INPUT_FILE_REQUEST_CODE);

                    return true;
                }
            });

            Bundle extras = getIntent().getExtras();
            String urltje;

            if(extras != null && extras.getString("url") != null){
                urltje = extras.getString("url");
                Log.i(TAG, "++++++++++++++++++++++++++++++++++ URL " + urltje);
                mWebView.loadUrl(urltje);
            }else {
                mWebView.loadUrl("http://www.elevent.nl/?page=15®ID=" + regToken);
            }

            mWebView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
                @Override
                public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
                    view.loadUrl(url);
                    return false;
                }
            });
        }
    };

    if (checkPlayServices()) {
        Intent intent = new Intent(this, RegistrationIntentService.class);
        startService(intent);
    }


}

private File createImageFile() throws IOException {
    // Create an image file name
    String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").format(new Date());
    String imageFileName = "JPEG_" + timeStamp + "_";
    File storageDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
            Environment.DIRECTORY_PICTURES);
    File imageFile = File.createTempFile(
            imageFileName,  /* prefix */
            ".jpg",         /* suffix */
            storageDir      /* directory */
    );
    return imageFile;
}

@TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB)
private void setUpWebViewDefaults(WebView webView) {
    WebSettings settings = webView.getSettings();

    // Enable Javascript
    settings.setJavaScriptEnabled(true);

    // Use WideViewport and Zoom out if there is no viewport defined
    settings.setUseWideViewPort(true);
    settings.setLoadWithOverviewMode(true);

    // Enable pinch to zoom without the zoom buttons
    settings.setBuiltInZoomControls(true);

    if(Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
        // Hide the zoom controls for HONEYCOMB+
        settings.setDisplayZoomControls(false);
    }

    // Enable remote debugging via chrome://inspect
    if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true);
    }

    // We set the WebViewClient to ensure links are consumed by the WebView rather
    // than passed to a browser if it can
    mWebView.setWebViewClient(new WebViewClient());
}

@Override
public void onActivityResult (int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if(requestCode != INPUT_FILE_REQUEST_CODE || mFilePathCallback == null) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        return;
    }

    Uri[] results = null;

    // Check that the response is a good one
    if(resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        if(data == null || data.getData() == null) {
            // If there is not data, then we may have taken a photo
            if(mCameraPhotoPath != null) {
                results = new Uri[]{Uri.parse(mCameraPhotoPath)};
            }
        } else {
            String dataString = data.getDataString();
            if (dataString != null) {
                results = new Uri[]{Uri.parse(dataString)};
            }
        }
    }

    mFilePathCallback.onReceiveValue(results);
    mFilePathCallback = null;
    return;
}

public class myWebClient extends WebViewClient
{
    @Override
    public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPageStarted(view, url, favicon);
    }    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
        // TODO Auto-generated method stub

        view.loadUrl(url);
        return true;

    }

    @Override
    public void onPageFinished(WebView view, String url) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPageFinished(view, url);
    }
}

@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig){
    super.onConfigurationChanged(newConfig);
}

@Override
public void onBackPressed() {
    // Pop the browser back stack or exit the activity
    if (mWebView.canGoBack()) {
        mWebView.goBack();
    }
    else {
        super.onBackPressed();
    }
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(mRegistrationBroadcastReceiver,
            new IntentFilter(QuickstartPreferences.REGISTRATION_COMPLETE));
}

@Override
protected void onPause() {
    LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(mRegistrationBroadcastReceiver);
    super.onPause();
}

/**
 * Check the device to make sure it has the Google Play Services APK. If
 * it doesn't, display a dialog that allows users to download the APK from
 * the Google Play Store or enable it in the device's system settings.
 */
private boolean checkPlayServices() {
    GoogleApiAvailability apiAvailability = GoogleApiAvailability.getInstance();
    int resultCode = apiAvailability.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    if (resultCode != ConnectionResult.SUCCESS) {
        if (apiAvailability.isUserResolvableError(resultCode)) {
            apiAvailability.getErrorDialog(this, resultCode, PLAY_SERVICES_RESOLUTION_REQUEST)
                    .show();
        } else {
            Log.i(TAG, "This device is not supported.");
            finish();
        }
        return false;
    }
    return true;
}


En het volgende staat in mijn LogCat:


03-16 08:29:35.485 3153-3153/webdesign.jk.elevent E/MainActivity: Unable to create Image File
  java.io.IOException: open failed: EACCES (Permission denied)
      at java.io.File.createNewFile(File.java:939)
      at java.io.File.createTempFile(File.java:1004)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity.createImageFile(MainActivity.java:214)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity.access$100(MainActivity.java:39)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity$1$1.onShowFileChooser(MainActivity.java:142)
      at com.android.webview.chromium.WebViewContentsClientAdapter.showFileChooser(WebViewContentsClientAdapter.java:1104)
      at org.chromium.android_webview.AwWebContentsDelegateAdapter.runFileChooser(AwWebContentsDelegateAdapter.java:219)
      at org.chromium.base.SystemMessageHandler.nativeDoRunLoopOnce(Native Method)
      at org.chromium.base.SystemMessageHandler.handleMessage(SystemMessageHandler.java:53)
      at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
      at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
      at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417)
      at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
      at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
      at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
   Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: EACCES (Permission denied)
      at libcore.io.Posix.open(Native Method)
      at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:186)
      at java.io.File.createNewFile(File.java:932)
      at java.io.File.createTempFile(File.java:1004)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity.createImageFile(MainActivity.java:214)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity.access$100(MainActivity.java:39)
      at webdesign.jk.elevent.MainActivity$1$1.onShowFileChooser(MainActivity.java:142)
      at com.android.webview.chromium.WebViewContentsClientAdapter.showFileChooser(WebViewContentsClientAdapter.java:1104)
      at org.chromium.android_webview.AwWebContentsDelegateAdapter.runFileChooser(AwWebContentsDelegateAdapter.java:219)
      at org.chromium.base.SystemMessageHandler.nativeDoRunLoopOnce(Native Method)
      at org.chromium.base.SystemMessageHandler.handleMessage(SystemMessageHandler.java:53)
      at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
      at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
      at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417)
      at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
      at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
      at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)

Verder staan alle permissies in het Android Manifest op de juiste manier ingesteld. Daarvan word niks geblokkeerd. Ik hoop dat iemand mijn de juiste richting op kan wijzen.

Bewerkt (24 maart 2016 10:26) | Code stond niet netjes

Reageer

We werken momenteel hard aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom helaas niet mogelijk om op dit topic te reageren.