Naar content
Trending apps
 • Google Duo: videogesprekken van hoge kwaliteit

 • Gmail

 • Maps: Navigatie en OV

 • WhatsApp Messenger

 • Messenger: gratis sms'en en videobellen

Trending games
 • Fortnite

 • Minecraft Earth

 • Dr. Mario World

 • Harry Potter: Wizards Unite

 • Breaking Bad: Criminal Elements

Trending smartphones
 • OnePlus Nord N10 5G

 • POCO X3

 • Google Pixel 5

 • Google Pixel 4a

 • OnePlus Nord

Nieuwste tablets
 • Samsung Galaxy Tab S6

 • Samsung Galaxy Tab A 10.5

 • Samsung Galaxy Tab S4

 • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

 • Asus Zenpad 3S 10

Wij werken momenteel aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom momenteel niet mogelijk om te reageren of nieuwe topics aan te maken.

locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #1
 • 3 januari 2012
 • 22:56

LOCOROM V3.1.3 en V3S (deodex)

LOCOROM V3(s) bugs
-video bugs

Features
- Root
- xxlp2 kernel
- xxkp8 modem
- Aosp modded launcher
- Volledig stock ICS met transparante menus
- Power menu mod
- Battery % mod
- (extra) ICS live wallpapers
- Busybox
- Signed
- Zipaligned
- Superuser
- Gebasseerd op xxkp8 xxlp2 aosp cm9 voor de beste ics ervaring
- Social apps
- Soft buttons(licht uit van hardware buttons)(alleen bij V3s)

Wat valt er verder over de update te zeggen..
goeie batterij
goeie snelheid
gebasseerd op cm, oasp, xxlp2, xxkp8 xxlpb stabieler als vorige rom!
en zal alles zoveel mogelijk up to date houden

Installatie

volg dit stap voor stap als je wil dat de rom goed werkt!

Zorg dat je geroot bent en CWM hebt
Zet de onderstaande ZIP in je interne telefoon geheugen
Reboot je telefoon in CWM
Doe eventueel een backup!
Doe vervolgens
Factory reset
Wipe Cache
Advanced -> Wipe Dalvic cache
en dan Install zip from sd card
en zoek naar LOCOROM V3
en klik op de ene ja tussen alle nee`s
dit process duurt 2 tot 5 minuten
opstarten gaat iedere keer redelijk vlot maar het kan even duren
pak er gerust wat te drinken bij

Bij het flashen van een Update!
wipe dalvic en gewone cache
en install zip from sd card

Download (LocoRom V3.1.3)
LOCOROM V3.1.3.zip

Download (LocoRom V3s)
LOCOROMV3S.zip

Download (FACEUNLOCK FIX)(mocht die niet werken)
Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!

Download OASP Launcher met mods (Launcher met transparante Drawer en meer!)(inclusief bij de update!)
Apk
Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
Flashable Zip
Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!

Swype! voor de liefhebbers
swype.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Modem xxkp8
http://www.filefactory.com/file/c2d8e96/n/xxkp8modem.zip

Screenshots v3(softbuttons alleen in v3s)

3780378137823783CHANGELOG/UPDATES(locoRom V3)

-Nieuwe rom-base!
-transparante menus

-LocoRom v3s
heeft de software buttons van ics!
en het ligt van de hardware knoppen uitgeschakeld


in toekomstige updates

- Facebook sync
- locodev app zodat je alle updates kan bijhouden/downloaden zonder eerst achter je pc te moeten kruipen
- Custom bootanimation
- 4 way lockscreen?? (laat me weten of jullie dit willen)
- overclocking undervolting/rom control
- Softbuttons theme mogelijkheden voor v3s?(laat me weten wat jullie vinden)
- Framework Theme(wit?)
- Launcher update

hou alles zoveel mogelijk up to date en zodra iets klaar is wat de moeite is komt het hier als download bij te staan
ik wil het eigenlijk een beetje open houden dus als je suggesties ideeen hebt of mischien wilt helpen
graag


ik ben niet verantwoordelijk voor bricks en dergelijke! niet dat zoiets voorkomt als je de stappen goed hebt gelezen
maar zou helpen waar ik kan
Voor problemen en of vragen

locomain12@gmail.comvoor mensen die mijn werk waarderen
en me een biertje willen kopen of deze arme student willen steunen (A)

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr“ method=”post“><input type=”hidden“ name=”cmd“ value=”_s-xclick“><input type=”hidden“ name=”encrypted“ value=”—–BEGIN PKCS7—–MIIHRwYJKoZIhvcNAQcEoIIHODCCBzQCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBpHmeM1Mwe9NOCncFplQ9XSqPqbzzrvqV9kJvAiNbEpxq96tS48CqJSSCvoDJH7sYDtj7IQ/5C9BWZ0V0rH4S+KVUHs5QBnTxC00Z/3mtayO445tRdEwiRj0JOVT23ykso2rCsho+Hn1MduNkmcZqhaDpCZzO3Ng+UWvuzDH+7TjELMAkGBSsOAwIaBQAwgcQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIfEQJWBSRHKOAgaAfCVxDmRzU2LSUfT4MvExaoXfqz+YTzjnaPf91rNYpvce+UZBpi9k9aRz6y8wRcxvj3Guv3EkjBklnip2D/IwRK3K0eKxEl1ghGHb4qjo/1f5uPjn28yhmvHSt0KwUArIMFkvF1kPGCA3ozO6F5AZ5p+NiaiBZAVv6SxBHkS7FxD8cuyANU73ux5Lpe+0v3CBs+dbhX5HB+8qqn16uH6UKoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIxMzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb5HTXv4SZeuv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMIHrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0wGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMTIwMTI2MTIyMjAzWjAjBgkqhkiG9w0BCQQxFgQUuTMJHrJ0CV7tvFwqqFjqI/z3P3swDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYClACLQUbQ1DxCmtCTBf2XxKJtdYL+UbI4s6Mzyxb4yKzeSUD/2GXruUixDXNlOZCut42iXFL8k4gc5EQKLID7ELKFrmid78xryFTbZA+s1kBq/n1pnFbl0bQtAu5RIGags3JwLomz3QAhggw/uZ8fdOG6wBbuKC4TyfUrH+o+0kw==—–END PKCS7—–“><input type=”image“ src=”https://www.paypalobjects.com/nl_NL/NL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif“ border=”0“ name=”submit“ alt=”PayPal, de veilige en complete manier van online betalen."></form>

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
AVS

AVS

 • Lid sinds 02 oktober 2009
 • Berichten 9885
 • Reputatie 0
 • #2
 • 4 januari 2012
 • 00:06

Als ik me niet vergis gaat het filmpje over een Nexus S ?
Niet helemaal te vergelijken met een Galaxy S2 toch ?

Bewerkt (24 april 2013 13:59)

Samsung Galaxy S8+

SpartacusNLD

SpartacusNLD

 • Lid sinds 22 augustus 2010
 • Berichten 1049
 • Reputatie 10
 • #3
 • 4 januari 2012
 • 01:21

- Gebasseerd opICSlek xxkp8

hmm… en niet op de broncode die is uitgegeven? of vergis ik me?

Bewerkt (4 januari 2012 01:21)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #4
 • 4 januari 2012
 • 07:29

Nee dat filmpje is om te laten zien hoe de rom er uit zietEn dat is praktisch hetzelfde als op de galaxy nexus had geen tjjd voor screenshotsEn ja tuurlijk elke rom is gebasseerd op de broncode

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
SpartacusNLD

SpartacusNLD

 • Lid sinds 22 augustus 2010
 • Berichten 1049
 • Reputatie 10
 • #5
 • 4 januari 2012
 • 10:04

dat is niet zo.. er zijn ook rom's gepoort van andere toestellen.. dus die rom's zijn niet direct gebaseerd op de broncode die door google voor de galaxy sII is vrijgegeven

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #6
 • 4 januari 2012
 • 10:57

Haha oke als je het zo bekijkt ja.. maar dit is dus gebasseerd op de samsung xxkp8 lek

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #7
 • 4 januari 2012
 • 13:54

Screenshots geupload

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
DNyeah

DNyeah

 • Lid sinds 16 oktober 2011
 • Berichten 596
 • Reputatie 0
 • #8
 • 5 januari 2012
 • 00:17

Nice ga het morgen proberen! Werkt de camera?

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #9
 • 5 januari 2012
 • 09:09

DNyeah;255097
Nice ga het morgen proberen! Werkt de camera?
Ja die werkt! Zowel foto als filmen

Bewerkt (24 april 2013 13:59)
Marcel112

Marcel112

 • Lid sinds 27 mei 2011
 • Berichten 42
 • Reputatie 0
 • #10
 • 5 januari 2012
 • 09:23

Is deze nou voor de s2 of niet. Kan het antwoord er niet duidelijk uithalen..

Bewerkt (24 april 2013 13:59)

Reageer

We werken momenteel hard aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom helaas niet mogelijk om op dit topic te reageren.