Naar content
Trending apps
 • Google Duo: videogesprekken van hoge kwaliteit

 • Gmail

 • Maps: Navigatie en OV

 • WhatsApp Messenger

 • Messenger: gratis sms'en en videobellen

Trending games
 • Fortnite

 • Minecraft Earth

 • Dr. Mario World

 • Harry Potter: Wizards Unite

 • Breaking Bad: Criminal Elements

Trending smartphones
 • OnePlus Nord N10 5G

 • POCO X3

 • Google Pixel 5

 • Google Pixel 4a

 • OnePlus Nord

Nieuwste tablets
 • Samsung Galaxy Tab S6

 • Samsung Galaxy Tab A 10.5

 • Samsung Galaxy Tab S4

 • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

 • Asus Zenpad 3S 10

Wij werken momenteel aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom momenteel niet mogelijk om te reageren of nieuwe topics aan te maken.

locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #1
 • 11 februari 2012
 • 16:19

LocoRom 4.0.3 Deodexed XXLPH-IML74K 2.5deze rom is gebasseerd op een samsung rom
en dus geen vervolg op de AOSP locorom
en zal dus nog niet alles bevatten wat die rom bevat maar ik ben er mee bezig
features

-gemod framework
-gemod SystemUI
-themed apps!
-Su
-Busybox
-deodexed
-zipalignd
-xxlph kernel
-xxlph modem
-custom (locorom) boot animation(support)
-facebook sync
-usb werkt!
-youtube en andere filmpjes werken
-camera/ filmcamera werkt
-faceunlock werkt
-veel samsung zooi verwijderd(word nog meer verwijderd)
-apex launcher
-bijna alles AOSP! oa contacten sms telefoon browser agenda enz
-ICS LockScreen
-gps patch
-auto apn
-met 2 themas beschikbaar
-beats audioBugs

-na het installeren van whatsapp crasht 1 malig android.process.core


Fixes en updates 2.5

- snel en stabiel!
- Bijna niet meer te onderscheiden met kale Ice cream sandwich
- ics lockscreen
- beats audio toegevoegd!(super geluid)
- extern beveiligen werkt!
- achtergrond slotscherm veranderen werkt!


Installatie process (LEES EN VOER UIT IN DEZE VOLGORDE BELANGRIJK)


boot in CWM
install zip
install zip from internal sd
zoek naar de locorom klik en zoek de ene ja tussen de nee`s
het is een wipe dus je hebt er geen omkijken na
als die eenmaal opgestart is (kan ff duren)
kom je in een scherm met installing apps
halverwege dat scherm springt die op een scherm met aanmelden
klik hier op de backbutton
dan kom je weer in het scherm van installing apps en zul je zien dat die bijna klaar is
als die klaar is
kom je in het scherm van taal instellingen klik op nederlands
en voer verder niks in en meld je niet aan(anders word het dubbel werk)
eenmaal klaar
reboot nog een keer in CWM en flash LocoromExtras BELANGRIJK!
en doe eventueel :fix permissions
na de boot vraagt die nogmaals om een google account in te voeren
vanaf hier is het klaarIN AANKOMENDE UPDATES

-Niet alles wat werkt op een gewone XXLPH rom werkt op deze rom ondanks de base hetzelfde is!
dus het vervangen van sommige onderdelen van de rom zal niet werken! denk aan framework,systemui
- battery mod en andere systemui dingen
- verder heb ik nog even geen ideeen suggesties zijn welkom!


ik update deze rom totdat de ontwikkelingen in aosp voor galaxy s 2 zover is dat het een goede basis is!
wel ondersteun ik altijd bij problemen mail even naar Locomain12@gmail.com
en ik reageer zo snel mogelijk
wil je helpen bouwen aan de locorom of heb je ideeen laat het me dan ook even weten!Downloads

LocoRom 2.5
http://www.4shared.com/zip/Oaa11XGl/LocoRom_XXLPH_25_Final.html

Locorom Extras 2.5
http://www.4shared.com/zip/D46KbTS-/LocoromXXLPHFinalExtras.html


Mirrors

LocoRom 2.5
http://dl.dropbox.com/u/63404537/LocoRom XXLPH 2.5 Final.zip

LocoRom Extras 2.5
http://dl.dropbox.com/u/63404537/LocoromXXLPHFinalExtras.zip

Themes/Add ons

gewoon te flashen nadat je de locorom draaiende hebt
je hoeft niet eerst terug naar stock locorom
je kan van zwart naar aosp + en andersom


www.locorom.webs.com
voor download links en screenshots


Oudere versies
Download LocoRom 2.2 ( Flash niet zonder de extras 2.2)
LocoRomXXLPB2.2.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download


Download LocoRom Extras 2.2
LocoromXXLPBExtra2.2.1.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Download XXLPB Cf-root Kernel (voor werkende fmradio 2.2 )


http://download.chainfire.eu/143/CF-Root/SGS2/CF-Root-SGS2_XX_OXX_LPB-v5.2-CWM5.zip?retrieve_file=1


LocoRom 2.3
LocoRom XXLPH1.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download


LocoRom Extras(Belangrijk!)
LocoromXXLPHExtras2.3.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download


MIRRORS


Locorom 2.3
http://dl.dropbox.com/u/63404537/LocoRom XXLPH1.zip


Locorom extras 2.3
http://dl.dropbox.com/u/63404537/LocoromXXLPHExtras2.3.zip
Screenshots


39133914391539163917
thnx naar

CM9
Google
Sammobile


bevalt 1 van de roms je of mijn werk of wil je me trakteren op een biertje
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr“ method=”post“>
<input type=”hidden“ name=”cmd“ value=”_s-xclick“>
<input type=”hidden“ name=”encrypted“ value=”—–BEGIN PKCS7—–MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYCkDKJStmg3U8ovcwbYGL04B/VV+QGc8nMKZtzR8CcguX5YxlDrK6JJh7H8PiDJq8vw0YGgo/JPx9RqIGSvnGxwOODWjAdhvOb6KQytXJ2awbJM391yrj1x7FoFne7crJmYM2h/1Do6lSehkMXIGsBN2d34QIzjvVdKrwhdN0xoMjELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIv5HYbvTe+bmAgah+zp7uj4LWFuMV9rClC9DgSy8S+JcQ/y4izu/1WLck/kyv+H/85uB2qLhjKdiXzaLuiTVtj+Te1q5eHS7XF+xzI2qREfctZgT334hqm0fag4UbSWxUcdjl8+Td4r6jfbzUolBpQkyDVsAO9alBNbUf1L5CVGx7WeynK8ySj4RcZf/SuMzE2OUKLd8uRDOh8zi0gH5Kk00wfm4EZqd6QQcHcv2Se4etHKigggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMjAyMTExNTIwMzJaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTFB8xOH0upBSQX+zijWcmN2zC4iTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgKIopozgKEabyxoIflA227fLx9LXtldlUB/OAI8IDp/Ke7KYLeItf05i7XN+igAagBPPYFPtJsRSiH9+Xq7EwgmibxVchfO0LxwvWH1I7s+/S/PZbdVKzLLxGkhioMOc3xsUVVkIg2aXTehpzFi53To6UOsc5/jrr1mYcbOoeq5r—–END PKCS7—–<br />“>
<input type=”image“ src=”https://www.paypalobjects.com/nl_NL/NL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif“ border=”0“ name=”submit“ alt=”PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.">

</form>

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
kluggie56

kluggie56

 • Lid sinds 12 juli 2010
 • Berichten 7
 • Reputatie 0
 • #2
 • 11 februari 2012
 • 16:45

Hoi Loco,

kan niet wachten!!! Je vorige ROM's vond ik ook super.
Alvast bedankt.

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
dteekman

dteekman

 • Lid sinds 02 april 2011
 • Berichten 141
 • Reputatie 0
 • #3
 • 11 februari 2012
 • 16:52

Kan niet wachten!
Echt top en alvast bedankt!
Wanneer zijn ongeveer de downloads beschikbaar?

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
miniagent

miniagent

 • Lid sinds 11 juni 2011
 • Berichten 12
 • Reputatie 0
 • #4
 • 11 februari 2012
 • 17:17

JEAH!! Lekker testen zo! Ik heb gisteren ook even PureICS geprobeert. GoedeROM, maar zeker niet zo snel en ‘'geheugen vriendelijk’' als deze!:eek: Mocht de ROM je bevallen, wel even doneren he..!

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #5
 • 11 februari 2012
 • 17:21

ongeveer nu 0

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
dteekman

dteekman

 • Lid sinds 02 april 2011
 • Berichten 141
 • Reputatie 0
 • #6
 • 11 februari 2012
 • 17:25

Topper!!!!
Ga hem meteen testen

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
dteekman

dteekman

 • Lid sinds 02 april 2011
 • Berichten 141
 • Reputatie 0
 • #7
 • 11 februari 2012
 • 18:03

Alles werkt goed zie ik.
Alleen het is wel Engels ook selecteer je Nederlands.
En hoe krijg ik de mooie blauwe tint van Whatsapp terug?

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
locomain

locomain

 • Lid sinds 29 juli 2011
 • Berichten 206
 • Reputatie 0
 • #8
 • 11 februari 2012
 • 18:10

dteekman;268755
Alles werkt goed zie ik.
Alleen het is wel Engels ook selecteer je Nederlands.
En hoe krijg ik de mooie blauwe tint van Whatsapp terug?
gelukkig maar!
uuhm dat was een gemodde versie van whatsapp zou hem morgen avond wel even uploaden

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
dteekman

dteekman

 • Lid sinds 02 april 2011
 • Berichten 141
 • Reputatie 0
 • #9
 • 11 februari 2012
 • 18:54

Hallo Locomain,
Een vervelende.mededeling.
Ik zie dat bellen niet werkt en hij vaak vastloopt.
Vind dat erg jammer.
De battery percentage is ook verdwenen.
Jammer

Bewerkt (24 april 2013 14:14)
miniagent

miniagent

 • Lid sinds 11 juni 2011
 • Berichten 12
 • Reputatie 0
 • #10
 • 11 februari 2012
 • 19:28

Ook bij mij werkt het bellen helaas niet en loopt hij regelmatig vast.
Ik vind ook dat hij best snel de accu leeg maakt.. Ik begon met 64% en heb nu nog 39% (ik speel geen games):cry:

Bewerkt (24 april 2013 14:14)

Reageer

We werken momenteel hard aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom helaas niet mogelijk om op dit topic te reageren.